Juf Eefje

                        Tips voor in je kleuterklas

Terug naar Juf Eefje

Thema's

Let de Lettervlieg

Gruffalo

Kleine Kangoeroe

Etenstijd

Dat Ben Ik

Juf Online


Verhalend ontwerp

Door dit thema loopt een verhalend ontwerp als rode draad. Hieronder een korte omschrijving:

Er komt een ruimtewezen in onze klas logeren. Hij is tijdens een bezoek hier op aarde stiekem achter gebleven. Hij slaapt overdag omdat hij niet tegen het licht kan en hij is 's nachts actief. De kinderen geven hem zelf een naam omdat zijn eigen naam te moeilijk voor ons is om uit te spreken. Het wezentje haalt allerlei streken uit bijvoorbeeld lijm over de tafel gooien en het niet opruimen. Hiervoor bespreken we dan kort de regels die gelden bij ons in de klas. Op een gegeven moment heeft hij ook geschilderd en vinden we een pootafdruk met maar 3 vingers. Op die manier hebben we een insteek om te kijken naar ons eigen lichaam. we maken een ik-boekje zodat het wezentje dat kan lezen en ook weet wie we zijn.

Doelen van dit thema

Hieronder een schema van de verschillende activiteiten en gestelde doelen daarbij. In de eerste kolom staat steeds voor wie de doelen gelden.

O = oudsten
J = jongsten
V = VVE kinderen
V!! = extra aandacht bij deze activiteit voor de VVE kinderen
A = Allemaal

Spelactiviteiten
Voor wie? Activiteit Doel

A

Huishoek; met spiegels en andere kleding

Bewustwording van het eigen lichaam en gezicht.

A

Verschillende spellessen in de speelzaal

Lichaamsbesef met bewegingen en handelingen

A

Een dit-kan-ik-al-circuit in de speelzaal

Vergroten van het zelfvertrouwen en besef van eigen kunnen.

 

Rekenactiviteiten
Voor wie? Activiteit Doel
A V!! Sorteren van kinderen op grootte en de grootte van handen en voeten vergelijken Begrip groot-klein-groter-kleiner
A tellen van 10 vingers de telrij van 1 t/m 10 op kunnen noemen met behulp van de vingers
A vergelijken van hoeveelheden vingers begrip meer-minder

 

Lees- en schrijfactiviteiten
Voor wie? Activiteit Doel
O Stempel kaarten IK kennismaken met letters en woorden
O Lichaamsbesef werkblad woorden herkennen en op de juiste plek stempelen
A Ik-boek maken functioneel schrijven (stempelen)
A brieven terugschrijven naar het wezentje functioneel schrijven (stempelen)
A eerste letter van de nieuwe naam voor het wezentje op de lettertafel kennismaken met letters en woorden

 

Muziek, liedjes en versjes
Voor wie? Activiteit Doel
A versje "spiegeltje" kunnen opzeggen en lichaamsbesef
A Liedje; "Hoofd, schouders, knie en teen" lichaamsbesef
A Verhaal met een liedje "tand" lichaamsbesef

 

Gespreks- en kringactiviteiten
Voor wie? Activiteit Doel

A

spel; welk kind heb ik in gedachten elkaar kunnen vergelijken en dingen herkennen in de ander

A

Regels opstellen voor het werken in de klas regels naleven

 

Constructieve activiteiten
Voor wie? Activiteit Doel
A Zelfportret tekenen kenmerken van de mens terug laten komen in een tekening
A kind omtrekken op groot papier en lichaamsonderdelen erbij stempelen lichaamsbesef

 

Begrippen die alle kinderen moeten beheersen:

ik hoofd gezicht oog neus mond oor
tong tanden nek schouders buik billen been
arm hand vingers knie voet teen nagel
haar            

Begrippen die alle kinderen moeten beheersen m.u.v. de VVE kinderen;

wenkbrauw winpers pupil wangen kin keel borst
oksel elleboog pols duim wijsvinger middel vinger ring vinger
pink vuist heup navel enkel    

Planning

dag 1

We ontvangen in de brievenbus van Emily en Jaap (de handpoppen) een brief van een wezentje. Hij vraagt of hij in onze klas mag logeren. Hij kan niet tegen licht dus overdag slaapt hij.

- Een log?? in de klas; hoe gaan we een slaapplaats regelen?
- Wat zou hij eten?
- Hoe zou hij eruit zien? Net als wij?
- Zijn naam is te moeilijk om uit te spreken dus bedenken we een nieuwe naam
- Brief terugschrijven met vragen

dag 2

Er komt weer een brief terug van het wezentje. Hij bedankt voor zijn nieuwe naam. Hij heeft er een tekening bij gedaan om te laten zien hoe hij eruit ziet. Hij wil ook weten hoe wij eruit zien, maar hij kan overdag niet komen...

- Kunnen we een zelfportret maken of foto's?
- We maken een ik-boekje zodat hij kan zien hoe we eruit zien. We beginnen allemaal met de voorkant met een mooie foto en deze hangen we op. De kinderen mogen daarbij zelf hun naam eronder stempelen of schrijven.
- Les over zingtuigen met behulp van het prentenboek; "hoe zit je in je vel?"

dag 3 en 4

Het is een enorme troep op een tafel in de klas. Er liggen allemaal plakspullen op tafel en het is allemaal vies. ook ligt er een plakwerkje dat het wezentje speciaal voor ons gemaakt heeft. Het plakwerkje laat zien wat hij graag eet.

- We maken samen een regelvel voor het gebruik van de plakspullen. we maken foto's die ik meteen uitdraai en op laat plakken.
- We schrijven een brief terug naar het wezentje dat hij de boel wel netjes achter moet laten
- De kinderen maken een extra bladzijde voor hun ik-boekje. Ze plakken of tekenen hun lievelingseten op een bord.
- Vervolg les over zintuigen met behulp van het prentenboek; "hoe zit je in je vel"
- We beginnen met het "ik-koffertje"

dag 5 en 6

Het wezentje heeft om zijn excuses aan te bieden een schilderij gemaakt van zijn familie en de planeet waar hij vandaan komt. maar er staat een vreemde pootafdruk met maar 3 vingers bij. het is wel een zooitje in de schilderhoek.

- We bespreken hoe je netjes moet schilderen. ook hiervan maken we een regelvel met behulp van foto's
- We sturen nog een brief aan het wezentje, dat hij maar op de vellen moet kijken om de regeltjes na te leven
- De pootafdruk bekijken we eens verder. Zo kijken we ook naar onze eigen lichaamsdelen. We doen hierbij verschillende spelletjes
- We maken een groepsschilderij met onze voet of vingerafdrukken
- De kinderen kunnen werken aan een schilderij van zichzelf en hun familie of een stempelboekje over ons lichaam. Ook is er een rijmspel. Er zijn verschillende werkjes voor de kinderen om de onderdelen van het lichaam te oefenen.
- In de gymzaal doen we verschillende spelletjes waarbij de lichaamsdelen aan de orde komen

dag 7

De pootafdruk van het wezentje staat vandaag op ons superschilderij en er ligt weer een brief. Hij heeft zich dit weekend zo goed mogelijk proberen te gedragen en heeft alles weer netjes opgeruimd in de klas. Hij heeft wel gezien aan alles dat we bezig waren met ons eigen lichaam en hij heeft een spiegeltje gevonden. Daar heeft hij een versje over gemaakt. dat kunnen we lezen in de brief. Misschien is het wel leuk als de kinderen dat versje leren.

- We gaan het versje oefenen
- We gaan ook een rond spiegeltje knutselen.
- We kijken allemaal ook eens in de spiegel en benoemen daarbij de lichaamsdelen
- We gaan eens kijken naar de verschillende maten in handen. Wie heeft de grootste en wie heeft de kleinste? Zijn jouw handen groter of kleiner dan die van je beste vriendje? enz

dag 8

Vandaag vinden we een brief waarin het wezentje vertelt dat hij vannacht in de gymzaal heeft gespeeld en dat ze maar eens moeten gaan kijken. We nemen een kijkje en zien dat er allemaal spullen in de zaal liggen. Op de deur zit weer een brief van het wezentje. hij vertelt dat hij speciaal voor de kinderen de spullen heeft klaargelegd om te laten zien wat ze allemaal kunnen.

- We gaan allemaal dingen oefenen en we laten elkaar zien wat we kunnen en durven in de gymzaal.
- We schrijven een briefje terug om te bedanken voor het klaarzetten van de materialen.

dag 9

Bij de brief van vandaag vinden we diploma's. Daarop staat precies beschreven wat de kinderen al kunnen. Hij vertelt dat hij graag ziet dat het diploma ook in het ik-boekje gestopt wordt. Zo heeft hij ook meegeholpen aan de ik-boekjes. Hij vertelt dat hij bijna jarig is en dat hij graag naar huis wil. Hij wil het liefste zijn verjaardag op zijn eigen planeet vieren bij zijn ouders. Daarom seint hij 's nachts met een zaklamp naar zijn ouders.

- We maken nog een extra bladzijde voor het ik-boekje met onze leeftijd.
- Is er een makkelijkere manier om contact te zoeken met zijn ouders?
- We schrijven een brief met tips om contact op te kunnen nemen met zijn ouders

dag 10

We vinden een brief dat het wezentje eindelijk contact heeft gekregen met zijn ouders. Hij wordt het komende weekend opgehaald.

- We gaan iets bedenken om te maken voor zijn afscheid. misschien een mooie tekening van alle kinderen van zichzelf om hem aan hen te laten denken?

dag 11

Vandaag de laatste brief van het wenzentje. Hij gaat vanavond naar huis! Hij bedankt ons allemaal en hij vertelt dat hij ons zal missen. Als bedankje laat hij nog een mooie tekening en wat lekkers achter. Hij zou het wel leuk vinden als ze hem ooit nog eens een brief sturen. Hij belooft dat hij een brief zal sturen als hij thuis aangekomen is. Hij zegt ook dat hij het leuk zou vinden als alle kinderen snel hun ik-boekje af kunnen maken en dat de juf daar foto's van maakt en die op kan sturen. Dan kan hij toch zien hoe het geworden is.

- We laten een afscheidsbrief met een bedankje voor het lekkers achter voor het wezentje.
- We nemen ook eens door wat we allemaal geleerd hebben doordat het wezentje op school was.

afsluitingsdagen

We ontvangen in deze dagen nog een laatste brief van het wezentje waarin staat dat hij veilig thuis is aangekomen. Ook zijn ouders bedanken ons voor het oppassen.

- In deze dagen zorgen we dat het ik-boekje afgemaakt is en we doen nog verschillende spelletjes en lesjes rondom het thema.

Het bovenstaande thema is verdeeld in episodes van steeds een dag. In werkelijkheid heb ik over elke dag 2 dagen gedaan omdat het anders te veel tegelijk werd. Het is ook wel fijn dat je zo'n project een beetje uitrekt. Een gemiddeld project duurt bij mij ook minimaal 4 weken. Anders kun je er niet genoeg uithalen. Dit project kun je dus aanpassen op je eigen werktempo in de klas.

Privacy Beleid