Juf Eefje

                        Tips voor in je kleuterklas

Terug naar Juf Eefje

Thema's

Let de Lettervlieg

Gruffalo

Kleine Kangoeroe

Etenstijd

Dat Ben Ik

Juf Online


Les Etenstijd

Algemeen

Dit thema is een thema dat binnen de gehele school wordt gedraaid naar aanleiding van het jaarlijkse project rondom natuur- en milieu educatie. Het thema etenstijd gaat met name over gezonde voeding en waar het vandaan komt. Er wordt op verschillende manieren aan gewerkt. Het thema is iets korter dan de normale thema’s binnen het VVE. Nu duurt het maar twee weken. Hierdoor zullen niet alle routines gedaan kunnen worden, maar wel zoveel mogelijk natuurlijk.

Doelen van dit thema

Hieronder een schema van de verschillende activiteiten en de gestelde doelen daarbij; in de eerste kolom staat voor wie de doelen gelden:

O = oudsten
J = jongsten
V = VVE kinderen (V! = extra aandacht bij de VVE kinderen)
A = allemaal/font>

Spelactiviteiten

Wie?

Activiteit

Doelen

A De themahoek wordt aangekleed als een restaurant. Het keukentje blijft staan zodat de kinderen ook de kok kunnen zijn. (zie bijlage 1) Spelen van eigen fantasie verhaal rondom eten en restaurant.
A Winkelwagentikkertje in de speelzaal; één van de kinderen is de winkelwagen en gaat kinderen tikken. Wanneer kinderen voor ze getikt worden hard roepen welk voedingsmiddel ze lekker vinden zijn ze vrij. Wanneer ze niet op tijd zijn worden ze ook een winkelwagen. Noemen van voedingsmiddelen
A Memorie van voedingsmiddelen Begripsvorming

Vergelijken; hetzelfde en anders

A Domino van voedingsmiddelen Begripsvorming

Vergelijken; hetzelfde en anders

A Lopen of zitten spel in de speelzaal; er worden allerlei zinnen gezegd die betrekking hebben op voedingsmiddelen. Wanneer het waar is mogen de kinderen blijven lopen en wanneer het niet waar is moeten ze op de grond gaan zitten. Begripsvorming

Luistervaardigheid

A In of uit de hoepel in de speelzaal; er worden voedingsmiddelen opgenoemd. Wanneer een kind deze vies vindt rent hij naar zijn eigen hoepel. Wanneer een kind het lekker vindt mag hij blijven rondlopen Begripsvorming

luistervaardigheid

 

Rekenactiviteiten

Wie?

Activiteit

Doelen

A Diverse werkbladen omtrent voedingsmiddelen met variërende onderwerpen. Kleuren herkennen en benoemen.

Getalbegrip en tellen tot 10

Volgorde/ ordenen

A Winkelbezoek aan de supermarkt in school Optellen van prijzen van boodschappen (wel afgerond en onder de 20)

Terug geven van geld

Getalbegrip en tellen.

A Kleurenmuur waarop verschillende voedingsmiddelen gesorteerd kunnen worden. Kleuren herkennen en benoemen.
A Wedstrijd tussen fruit en koek; er wordt steeds bijgehouden wat de kinderen meenemen naar school als tussendoortje. De bedoeling is dat het fruit het wint van de koek. Wanneer dit aanslaat wordt dit een routine die we dagelijks bij gaan houden om bewuster bezig te blijven met wat we eten tussendoor Bewust worden van gezonde voeding.

Vergelijken ; meer – minder

meeste - minste

 

Lees- en schrijfactiviteiten

Wie?

Activiteit

Doelen

A Stempelboekje voedingsmiddelen Kennismaken met letters en woorden
A

V!

Verschillende beeldwoordenvelden rondom groentenboer, bakker, slager en supermarkt Begripsvorming en benoeming
A Verschillende boeken over het thema op het boekenrekje Kennismaken met verschillende soorten boeken
A Thematafel waarbij de kinderen zelf de naamkaartjes mogen stempelen. Het thema van de thematafel wordt door de kinderen zelf bepaald. Bijvoorbeeld; ontbijt, gezond en ongezond, lekker en vies. Begripsvorming en benoeming

Kennismaken met letters en woorden

A Verhaalplaten op volgorde leggen; Weet jij waar mijn melk heen gaat? Verhaalbegrip en volgorde
O Verschillende werkbladen met allerlei oefeningen rondom letters en woorden Kennismaken met letters en woorden.

 

Muziek, liedjes en versjes

Wie?

Activiteit

Doelen

A Versje; Wat eet ik? Wat drink ik? Begripsvorming en uitbeelden
A Instrumentjes maken met voedingsmiddelen en dan ritmische oefeningen doen Ritmisch gevoel

 

Gespreks- en kringactiviteiten

Wie?

Activiteit

Doelen

A Bespreken van verschillende boeken die voorgelezen zijn. Verhaalbegrip en boekoriëntatie.

Verkenning van het onderwerp

A Gezond en ongezond trakteren/eten op school Begripsvorming

Gezond en ongezond eten herkennen

A De schijf van vijf; de vijf onderdelen bespreken en diverse voedingsmiddelen sorteren per onderdeel. Sorteren en begripsvorming
A Hapjesraadsels; de hapjes die de kinderen meenemen mogen niet van te voren gezien worden en de kinderen moeten beschrijven wat ze bij hebben. Andere kinderen moeten raden wat het is Begripsvorming en omschrijving.

Luistervaardigheid.

A Voeldoos; in een voeldoos worden verschillende voedingsmiddelen aangeboden. De kinderen moeten raden wat ze voelen. Begripsvorming en omschrijving.
Privacy Beleid